KURUMSAL BESLENME DANIŞMANLIĞI

TUTAR’LI DİYET BESLENME DANIŞMANLIK&YAŞAM KOÇLUĞU HİZMETLERİ; çalıştığı kurum ve kuruluşlarda güven ve dürüstlük değerleri ile çalışmayı taahhüt eder.

  • Kurumsal Danışmanlık Sistemi’nde;

- Kurum ve kuruluşun; ihtiyaç duyduğu hizmet ile ilgili ayrıntılı değerlendirme ve analiz yapılır.
– Kurum ve kuruluşun; ihtiyaç duyduğu hizmetin geliştirilmesi ile ilgili rapor sunulur.
– İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından çalışmanın genel planı ve takvimi oluşturulur.
– Çalışma planı ve takvimine göre hizmet sunumu gerçekleştirilir.
– Hizmetin yararlılığının tespiti için değerlendirme denetimi yapılması sürecinde ihtiyaç duyulduğu hallerde, kuruma destek verilir.

  • Tüm bu süreçlerde;

- Kurumun ilgili birimleri ile sürekli iletişim ve ekip çalışması yürütülmektedir.
Kurumların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu programda, kurumun isteğine göre aşağıdaki hizmetlerin biri ve/veya bir kaçı bir arada verilebilmektedir.
– Kurum mutfağının denetlenmesi
– Kurum tedarikçilerinin denetlenmesi
– Kurum mönüsünün planlanması ve besin değerinin hesaplanması
– Kurumun ihtiyaçları dahilinde gereksinim var ise diyet mönü planlaması ve besin değerlerinin hesaplanması
– Çalışanlar için sağlıklı beslenme eğitim seminerleri
– Çalışanlar için bireysel beslenme danışmanlık

TOPLU BESLENME HAREKETİ:
Yoğun çalışma saatleri içerisinde kişilerin kendilerine ve sağlıklarına gösterdikleri özen giderek azalmaktadır. Bu durumda, kısa dönemde çalışanların iş performanslarına olumsuz yansımakta, uzun dönemde şirketin maddi ve kurumsal anlamda kayıplar yaşamasına sebep olmaktadır. Yanlış beslenme sonucunda, hastalıklı çalışan ve kayıp iş günü sayısının artışı kaçınılmazdır.
Toplu Beslenme Hareketi ile şirketleri hafifleten TUTAR’LI DİYET’in bu hizmetinde; yoğun iş hayatından zaman bulamayan çalışanlara iş ortamlarında beslenme danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Yani kişi diyetisyene değil, diyetisyen kişiye gidiyor.
Bu hizmet; kurumlar tarafından çalışanlara hediye edilebileceği gibi, aynı kurumda çalışan en az 4 kişinin kendi istekleri ile bir araya gelmesi sonucunda da verilebiliyor.

  • Toplu Beslenme Hareketi Hizmeti’nde;

- Program başlangıcında gruba toplu beslenme eğitimi
(Eğitim konusu kurumun veya grubun isteğine göre belirlenebilmektedir)
– Her kişiye özel beden bileşim analizi ve bireysel diyetisyen görüşmesi
– Haftalık kontroller ile durum değerlendirmesi ve beslenme programının yenilenmesi
– Haftalık 20 dakikalık grup toplantısı ve genel soruların cevaplanması hizmetleri sağlanmaktadır.

KURUMLAR İÇİN PAZARLAMA ÖĞELERİ VE BESLENME EĞİTİM MATERYALLERİ HAZIRLAMA:
Okullar, üniversiteler, vakıflar, dernekler, gıda firmaları, catering firmaları ve medya kuruluşları başta olmak üzere; ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara; belirledikleri konularda, hedef kitlelerine uygun ve bilimsel litaratür ışığında hazırlanmış yazılı pazarlama öğeleri ve beslenme eğitim materyalleri hazırlanmaktadır.

  • Bu hizmette;

- Kurum ve kuruluşun; ihtiyaç duyduğu hizmet ile ilgili ayrıntılı değerlendirme ve analiz yapılır.
– Kurum ve kuruluşun; ihtiyaç duyduğu hizmetin geliştirilmesi ile ilgili rapor sunulur.
– İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından çalışmanın genel planı ve takvimi oluşturulur.
– Çalışma planı ve takvimine göre hizmet sunumu gerçekleştirilir.
– Hizmetin yararlılığının tespiti için değerlendirme denetimi yapılması sürecinde ihtiyaç duyulduğu hallerde, kuruma destek verilir.

  • Tüm bu süreçlerde;

- Kurumun ilgili birimleri ile sürekli iletişim ve ekip çalışması yürütülmektedir.