Silikozis Nedir?

Silikozis Nedir? Mesleki Akciğer Hastalıkları arasında olan Silikozis hastalığı bazı meslek gruplarında görülmektedir. Silikozis nedir ve sebepleri nelerdir sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silikozis Nedir?

Silikozis, yer yüzünde çeşitli alanlarda yaygın olarak bulunan silika kristallerinin (silikon dioksit), inhalasyonu(solunması) ile akciğerlerde zamanla gelişen bir hastalıktır. Silika kristallerinin, hatta diğer toz veya partiküllerin solunarak akciğerde birikmesi ile gelişen solunum hastalıkları formasyonuna pnömokonyoz denir.

Silikozis hastalığı özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla rastlanan bir akciğer rahatsızlığıdır. Silika kristalleri pek çok farklı meslek grupları için tehlike oluşturmaktadır.

Yer kabuğunun yapısında da bolca bulunan bu madde, doğada 3 farklı grupta ele alınmaktadır.Kuvars, Kristabolit, Tridimit silikozis içeren ana madde grupları olarak bilinmektedir. Özellikle mermer işçileri silikozis hastalığına yakalanma riski yüksek olan meslek grubudur.

Silikozis Belirtileri Nelerdir?

Silikozis nedir kadar önemli olan bir diğer başlık ise silikozisin belirtileridir. Silikozis hastalığı kolay kolay semptom vermemektedir ve genellikle gizli kalmaktadır. Özellikle erken evre silikozis gelişiminde kişi farkına varmadan yaşantısına devam etmektedir. Ancak zamanla ilerleyen silikozis hastalarında, ilk olarak dispne (nefes darlığı) şikayeti duyulması ile şüphe duyulmaktadır. Bu aşamada hekim tarafından kişinin mesleği ya da yaşantısı sorgulanarak, olası etmenler arasına silikozis eklenmektedir.

Silikozis gelişiminde mesleki maruziyetin ve çalışma koşullarının biçimi önemlidir. Özellikle kapalı alanlarda çalışan ve silika partiküllerini soluyan kişilerin akciğer hasarlanması daha hızlı gelişebilmektedir. Böyle etkili bir maruziyet sonucu ortalama 10-12 ay içerisinde akut silikozis hastalığı görülebilmektedir. Akut silikozis hızla gelişen ve yüksek sayıda partikül inhalasyonu sebebiyle daha ölümcül seyreden bir rahatsızlıktır.

Bir diğer silikozis gelişimi ise uzun yıllar boyunca yavaş yavaş gelişen tablodur. 15 yıldan fazla süre boyunca ve çalışma sırasında daha az partikülle karşılaşmış kişilerde gelişen bu duruma kronik silikozis denir. Kronik silikozis genellikle asemptomatik olarak kişiler tarafından fark edilmemektedir. Ancak hastalık akciğer genelinde yaygın olarak havalanmayı etkileyecek bir tablo doğurursa hasta şikayetleri ortaya çıkmaktadır.

Silikozis Tanısı Nasıl Konur?

Silikozis Nedir? Silikozis Belirtileri Nelerdir?
Silikozis Nedir? Silikozis Belirtileri Nelerdir?

Silikozis nedir sorusu kadar önemli olan bir soru da: Silikozis tanısı nasıl konur? Silikozis tanısı radyolojik inceleme ile belirlenmektedir. Bunun sebebi, zamanla gelişen akciğerin üst loblarında görülen nodüler opasitelerdir. Görülen opasiteler zamanla daha da ilerleyerek büyük kitleler halini almaktadır. Görülen bu tabloya progresif masif fibrozis denir. Progresif masif fibrozis, hastalığın ilerlemesi sonucu akciğer grafisinde belirgin opasite artışlarının görülmesi ile tespit edilmektedir.

Silikozis tanısı alan hastaların, tanı sonrası yaşam şeklini değiştirmesi genellikle hastalığın seyrini etkilememektedir. Neticede uzun yıllar süren bu maruziyet, ilerleyici bir hastalık halini almıştır. Gelişen fibrozisin zamanla daha fazla ilerlemesi ve akciğerde yaygınlaşması sonucu yeni hastalıklarda görülmektedir.

Silikozis İlişkili Hastalıklar

  • Sağ Kalp Yetmezliği ve buna bağlı Kor Pulmonale
  • Tüberküloz
  • Enfeksiyonlar (Mantar, Mikobakteriyal)
  • Pnömotoraks


Tutarlı Diyet Google News

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.